అంతర్జాతీయ పురుషుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

🙏అంతర్జాతీయ పురుషుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు నవంబర్19.20.20.🙏
  ⚡ నువ్వు అలిగితే.. ఆడపిల్లవా.  .అని హేళన
⚡నువ్వు ఏడిస్తే..ఏడ్చేవాడిని
నమ్మొద్దని హేళన.. 
⚡సరదాగా బయటతిరిగితే.. తిరుగుబోతు అని  బిరుదు 
⚡బాధ మరిచిపోవడానికి తాగితే... తాగుబోతు అని బిరుదు
⚡అమ్మ చెప్పినట్లు వింటే అమ్మ చాటు కొడుకు అని 
⚡భార్య చెప్పినట్లు వింటే పెళ్ళాం చాటు మొగుడని
⚡చెల్లె, అక్క,బావ ,బాబాయ్,  మాట వింటే  చేతకాని చవట అని
⚡దోస్తులతో బయట తిరిగితే
జులాయి అని
⚡ఎక్కువ మాట్లాడితే పోకిరి అని 
⚡తక్కువ మాట్లాడితే నల్లికుట్లోడు అని
 ...నీవు ఏమి చేసినా, ఎలా ఉన్నా తప్పు పట్టే లోకంలో.
ఇంటా-బయట అన్ని రకాల 
బాధలు భరిస్తూనే,అవమానాలు సహిస్తూనే..బాధ్యతలు మోస్తూనే.. కొడుకు గా,తండ్రిగా,భర్తగా,సోదరుడిగా, మేనమామగా, అల్లుడిగా, ప్రేమికుడిగా, స్నేహితుడిగా నిరంతరం ప్రేమ ను పంచుతూ..అనునిత్యం త్యాగాలు చేస్తూ... నే  ఉన్న.. ఓ.."మగ"ధీరుల్లారా..
⚡విధి వంచిత,ప్రియురాలు-భార్యాభాధిత, జనబాధిత,అప్పుబాధిత...మొ'
.. 
శోకా..తప్త హృదయుల్లారా
బాధా సర్పదష్టుల్లారా.. 

⚡ఏ బాధాలేకుండా ఉంటున్న మహర్జాతకుల్లారా.. (కొందరు) 
⚡బాధనిపిస్తే మనసారా ఏడ్వలేని నిస్సహాయ పురుషుల్లారా... 
⚡బ్రతుకు సమరం లో చితికిపోయిన అభినవ గరళకంఠుల్లారా.. 
⚡జీవితంలో సమస్యలతో కుస్తీ పడుతున్న మల్లయోధుల్లారా.. 
⚡కుటుంబం కోసం గస్తీ కాస్తున్నా ఇంటి సైనికుల్లారా.. 
⚡కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం కష్టపడుతున్న జీతంలేని నిరంతర శ్రామికుల్లారా.. 
⚡ వచ్చింది.. నీ కోసం ఓ రోజు 
నీకూ. కేటాయించారు..ఓ రోజు 
....ఈ రోజైనా.. 
....అన్నీ.. మరిచి... 
నీ.. కోసం.. నీవు. కాసేపైనా.. సమయాన్ని కేటాయించుకొని
సంతోషంగా గడుపుతావని.. ఆశిస్తూ... అంతర్జాతీయ పురుషుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు... HAPPY MEN'S DAY-2020
సర్వే జన సుఖినోభవంతు......🙏

0/Post a Comment/Comments